FACULTY
Dr. Abhay K Shah
Dr. Ashok Rai
Dr. Baldev Prajapati
Dr. Basavraja G.V.
Dr. Chetan Trivedi
Dr. Chitkara
Dr. Dhanya Dharmapalan
Dr. Digant Sastri
Dr. Ebor
Dr. Gnanamurty
Dr. Gopabanda Nandhu
Dr. Indhrasekhar Rao
Dr. Indrashekar Rao
Dr. Jagdish Chinnappa
Dr. Jayant Joshi
Dr. Jaydeep Choudhury
Dr. John P
Dr. Kala Inbaraj
Dr. Kheya Ghosh Uttam
Dr. Kishore Baindur
Dr. Manjiri Mithra
Dr. Narayanappa
Dr. Neeli Ramachandran
Dr. Neeli Ramchander
Dr. Nikhil Pathak
Dr. Nirmala .C
Dr. Padmasani
Dr. Rajasekhar
Dr. Raju C Shah
Dr. Ramachandran .P
Dr. Ramanan A.V, U.K
Dr. Rashmin Cecil
Dr. Ravishankara
Dr. Remesh Kumar
Dr. Ritabrata Kundu
Dr. Rohit Agarwal
Dr. Sanjay Ghorpade
Dr. Sathish kumar
Dr. Sathish Sharma
Dr. Sheeja Suganan
Dr. Shivananda
Dr. Shyam Kukreja
Dr. Srinivas G Kasi
Dr. Sumitha Nayak
Dr. Surendranath .M
Dr. Tanu Singhal
Dr. Thangavelu .S
Dr. Upendra Kinjawadekar
Dr. Valsan Philip Verghese
Dr. Vasant Khalatkar
Dr. Vasudev A.S.
Dr. Vijay Yewale
Dr. Vineet Saxena
Dr. Winsley Rose
Dr. Yagnesh Popat
Dr. Yashowanth Rao A
And Galaxy of young ID specialist